Formulare

  Birou Taxe şi Impozite Locale

     Anexa 1
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice

Anexa 2
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice

Anexa 3
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Anexa 4
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Anexa 5
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice

Anexa 6
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice

Anexa 14
     Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoanelor juridice
     Birou Asistenţă Socială

Anexa 1
     Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
     Birou Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare

Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire / desfiinţare

Model pentru panou de identificare a investiţiiei

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată
     Birou Registru Agricol

Cerere eliberare adeverinţă de teren agricol, stare materială, spaţiu

Cerere deschidere poziţie în registrul agricol

Cerere încarcare suprafaţă în registrul agricol

Cerere scadere suprafaţă din registrul agricol

Cerere pentru marcare lemn în fâneaţă


Print