Avizier

13.02.2024

09.02.2024

08.02.2024

31.01.2024

22.01.2024

12.01.2024

28.12.2023

20..12.2023

19.12.2023

08.12.2023

07.12.2023

  • In atentia locuitorilor din comuna Sita Buzaului! Deseurile menajere si cele reciclabile care trebuie colectate in data de 25.12.2023 se vor colecta vineri 22.12.2023 iar cele de luni 01.01.2024 se vor colecta vineri 29.12.2023

24.11.2023

23.10.2023

16.10.2023

05.10.2023

28.09.2023

25.09.2023

19.09.2023

18.09.2023

22.08.2023

01.08.2023

19.07.2023

14.07.2023

04.07.2023

15.06.2023

26.01.2023

10.10.2022   

     Proces verbal selecție dosare pentru concursul pentru ocuparea functiei vacante contractuale de Asistent medical debutant
     12.07.2022

      ERATA la anunțul din data de 24.06.2022 privind organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale vacante de ASISTENT MEDICAL   DEBUTANT, studii Postliceale în cadrul compartimentului Medicină Școlară, pe perioada nedeterminată
     04.07.2022

      Centralizator final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Bibliotecar
     29.06.2022

      Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea functiei vacante contractuale de Bibliotecar debutant
     27.06.2022

      Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei vacante contractuale de Bibliotecar debutant
     27.06.2022

      Proces verbal selecție dosare pentru concursul pentru ocuparea functiei vacante contractuale de Bibliotecar debutant
     17.06.2022

      Anunț concurs pentru funcția contractuală de asistent medical
     16.06.2022

     

     Anunț concurs pentru funcția contractuală de bibliotecar
     25.05.2022

      Lista debitorilor, persoane fizice, care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 03.05.2022 precum și cuantumul acestor obligații
     03.05.2022

      Situația gestionării bunurilor proprietate a comunei Sita Buzăului, în anul 2021
     11.04.2022

      Anunț – În atenția persoanelor vaccinate cu schemă complată
     11.04.2022

      Anunț de participare referitor la depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile cultură, sport, educație, culte
     04.04.2022

      Anunț public referitor la intenția de ”ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII”
     28.03.2022

      Dispoziția Nr. 81/2022 referitoare la aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare la nivelul Primăriei Sita Buzăului, județul Covasna
     23.03.2022

      Lista spațiilor amenajate pentru autorecenzare asistată și a programului de funcționare
     07.03.2022

      Anunț privind posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale, după caz, începând cu luna noiembrie 2021
     03.03.2022

      Centralizator final la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție: Inspector, gradul profesional superior, clasa I în cadrul biroului financiar contabil, taxe și impozite
     25.02.2022

      Centralizator final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent IA
     25.02.2022

      Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție: Inspector, gradul profesional superior, clasa I în cadrul biroului financiar contabil, taxe și impozite
     24.02.2022

      Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție: Inspector, gradul profesional superior, clasa I în cadrul biroului financiar contabil, taxe și impozite
     24.02.2022

      Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent IA
     24.02.2022

      Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent IA
     24.02.2022

      Proces verbal selecție dosare pentru concursul ocuparea functiei publice temporar vacante de execuție de Inspector, gradul profesional Superior, clasa I în cadrul biroului financiar contabil, taxe și impozite

    

  Proces verbal selecție dosare pentru concursul pentru ocuparea functiei vacante contractuale de referent IA
     15.02.2022

      Anunț
     14.02.2022

      Anunț concurs pentru funcția publică de execuție temporar vacantă – Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul biroului financiar contabil, taxe și impozite
     09.02.2022

      Anunț concurs pentru funcția contractuala de referent IA
     31.01.2022

      Formular digital pentru intrarea în România
     21.12.2021

      Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Arhitect Șef
     08.12.2021

      Rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Arhitect Șef
     07.12.2021

      Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Arhitect Șef
     07.12.2021

      Proces verbal cu rezultatul obținut la selecția dosarelor pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice specifice de arhitect șef
     25.11.2021

      Anunț concurs pentru postul de ARHITECT ȘEF
     02.11.2021

      Stema comunei Sita Buzăului
     27.10.2021

      Centralizator rezultate finale pentru ocupare a funcției contractuale de ȘOFER
     13.08.2021

      Rezultate finale pentru ocupare a funcției contractuale de ȘOFER
     12.08.2021

      Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de ȘOFER
     12.08.2021

      Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de ȘOFER
     12.08.2021

      Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de ȘOFER
     12.08.2021

      Anunț de interes public
     09.08.2021

      Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de ȘOFER
     12.08.2021

      Proces verbal selecție dosare pentru examenul de ocupare a funcției contractuale de șofer
     04.08.2021

      Anunț concurs pentru postul de șofer
     14.07.2021

      Rezultatul selecției privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportiv, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
    12.07.2021

      Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sita Buzăului, județul Covasna, pentru perioada 2021-2027, varianta consultativă
    12.07.2021

      Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
    29.06.2021

      Anunț concurs pentru postul de șofer
     28.06.2021

      Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
    07.06.2021

      Notificari
    02.06.2021

      Centralizator nominal cu rezultatele obținute de candidat la concursul în vederea promovării în grad profesional
    31.05.2021

      Rezultatul obținut la proba interviu în vederea promovării în grad profesional – Funcție publică de execuție
    28.05.2021

      Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea promovării în grad profesional – Funcție publică de execuție
    28.05.2021

      Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea promovării în grad profesional – Funcție publică de execuție
    24.05.2021

      Anunţ concurs promovare în grad profesional
    27.04.2021

      Situația gestionării bunurilor proprietate a comunei Sita Buzăului, în anul 2020
    31.03.2021

      Lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 25.03.2021 precum și cuantumul acestor obligații
    25.03.2021

      Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
    23.03.2021

      Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticoruptie (SNA) 2016-2020 la nivelul Comunei Sita buzăului în anul 2020
    18.01.2021

      Raport privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2020
    15.01.2021

      Centralizator rezultate finale pentru ocupare a funcției contractuale de șofer
     07.12.2020

      Rezultat probă interviu pentru ocupare a funcției contractuale de șofer
     07.12.2020

      Rezultat probă practică pentru ocupare a funcției contractuale de șofer
     07.12.2020

      Rezultat probă scrisă pentru ocupare a funcției contractuale de șofer
     07.12.2020

      Proces verbal selecție dosare pentru examenul de ocupare a funcției contractuale de șofer
     26.11.2020

      Rezultat final examen promovare în clasă
     25.11.2020

      Rezultat proba interviu examen promovare în clasă
     25.11.2020

      Rezultat proba scrisa examen promovare în clasă
     25.11.2020

      Proces verbal selecţie dosare promovare în clasă
     16.11.2020

      Anunț concurs pentru postul de șofer
     11.11.2020

      Anunț
     10.11.2020

      Anunț examen de promovare în clasă
     04.11.2020

      Anunț referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social și de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul “Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     29.10.2020

      Rezultatul selecţiei privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, de tineret şi sportive, sprijin financiar acordat unităţilor de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2020, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilot nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
     06.10.2020

      Centralizator nominal cu rezultatele obținute de candidat la concursul în vederea promovării în grad profesiona – Funcție publică de execuție
     28.05.2020

      Rezultatul obținut la proba interviu în vederea promovării în grad profesional – Funcție publică de execuție
     28.05.2020

      Rezultatul obținut la proba scrisă în vederea promovării în grad profesional – Funcție publică de execuție
     28.05.2020

      Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea promovării în grad profesional – Funcție publică de execuție
     19.05.2020

      Anunț concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfășurate în anul 2020 pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult pentru activitățile sportive și sprijinul financiar acordat unităților de cult
     04.05.2020

      Anunț concurs promovare în grad profesional
     27.04.2020

      Anunț
     24.03.2020

      Anunț
     04.03.2020

      Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul comunei Sita Buzăului în anul 2019
     14.02.2020

      Raport privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2019
     14.01.2020

     Lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 09.10.2019 precum și cuantumul acestor obligații
     09.10.2019

     Situația datoriei publice locale la data de 31.12.2018
     21.09.2019

     Program de lucru pentru perioada 19.08.2019 – 28.08.2019, Primăria comunei Sita Buzăului
     09.08.2019

     Rezultatul selecției privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2019, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
     08.08.2019

     Lista debitorilor – persoane fizice – care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 31.07.2019 precum și cuantumul acestor obligații
     31.07.2019

     Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT în cadrul biroului financiar-contabil, taxe și impozite din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sita Buzăului organizat în perioada 26.07.2019 – 30.07.2019
     26.07.2019

     Rezultatul la proba de interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT în cadrul biroului financiar-contabil, taxe și impozite
     26.07.2019

     Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT, în cadrul biroului financiar-contabil, taxe și impozite, organizat în data de 26.07.2019, în urma probei scrise
     26.07.2019

     Rezultatul obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante
     Consilier, grad profesional debutant în cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite

     18.07.2019

     Anunț negociere directă
     09.07.2019

     Lista debitorilor – persoane fizice – care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 04.07.2019 precum și cuantumul acestor obligații
     04.07.2019

     Anunț concurs – funcţionar public
     20.06.2019

     Lista debitorilor – persoane fizice – care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 06.06.2019 precum și cuantumul acestor obligații
     06.06.2019

     Anunț public, anunț de participare
     05.06.2019

     Anunț public
     06.05.2019

     Anunț închiriere spațiu
     03.05.2019

     Rezultatul final la concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT în Compartimentul asistență socială al aparatului de specialitate al Primarului Sita Buzăului din 15.04-19.04.2019
     15.04.2019

     Rezultatul la proba interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT în Compartimentul asistență socială al aparatului de specialitate al Primarului Sita Buzăului
     15.04.2019

     Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT în Compartimentul asistență socială al aparatului de specialitate al Primarului Sita Buzăului din 15.04-19.04.2019
     15.04.2019

     Proces verbal selecţie dosar concurs funcţionar public
     03.04.2019

     Anunț concurs – funcţionar public
     08.03.2019

     Raport privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2018
     04.01.2019

     Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 01.07.2018 – 31.12.2018
     04.01.2019

     Anunt public – Întâlnirea absolvenţilor – 50 de ani de la înfiinţarea liceului din Oraşul Întorsura Buzăului
     03.12.2018

     Anunt public inițiere PUZ – Primăria Comunei Sita Buzăului
     19.04.2018

     Registrul datoriei publice interne locale – Sita Buzăului
     11.04.2018

     Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public pe anul 2017
     11.01.2018

     Raportul final al concursului pentru promovare în grad profesional superior nr. 7951
     13.11.2017

     Raportul final al concursului pentru promovare în grad profesional superior nr. 7950
     13.11.2017

     Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău și Crasna din comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     01.11.2017

     Rezultatele la proba scrisă și proba interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de MUNCITOR CALIFICAT II
     20.10.2017

     Anunt – Campania II de vaccinare antirabică de toamnă a vulpilor
     09.10.2017

     Anunt – Examen/concurs promovare în grad profesional superior
     05.10.2017

     Raport urbanism – Septembrie 2017
     04.10.2017

     Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2017
     29.09.2017

     Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”
     27.09.2017

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției contractuale de Muncitor calificat II
     20.09.2017

     Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, grad profesional Asistent în cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite al aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului din data de 14.09.2017
     18.09.2017

     Rezultatele la proba scrisă și proba interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR, clasa I grad profesional ASISTENT în cadrul Biroului financiar contabil, taxe și impozite din aparatul de specialitate al Primarului Sita Buzăului
     14.09.2017

     Regulament de ordine interioară
     13.09.2017

     Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului
     13.09.2017

     Proces-verbal – Preselecție dosar pentru ocuparea funcției publice de execuție, Inspector, grad profesional asistent în cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite
     06.09.2017

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției publice de Inspector, grad profesional asistent, Birou financiar-contabil, taxe și impozite
     09.08.2017

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției publice de Referent, grad profesional asistent, Compartiment agricol
     09.08.2017

     Anunț public inițiere PUZ – Amplasare stație fixă telefonie mobila GSM, împrejmuire și alimentare cu energie elctrică
     04.05.2017

     Principii ce rezultă din jurisprundența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public
     10.03.2017

     Lista de investiții a comunei Sita Buzăului
     10.03.2017

     Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public pe anul 2016
     02.03.2017

     Raport urbanism – Februarie 2017
     01.03.2017

     Dispoziția nr. 25
     privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție în perioada 2016-2020, a Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei Sita Buzăului, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare
     27.01.2017

     Raport urbanism – Ianuarie 2017
     09.02.2017

     Oferta de vanzare teren – Neagoe Maria
     18.11.2016

     Anunț – Examen pentru promovarea în treapta profesională a personalului contractual – Bibliotecar – treapta IA
     14.11.2016

     Tabel nominal – Certificatele de urbanism eliberate în luna Iulie 2016
     02.08.2016

     Tabel nominal – Autorizaţiile de construire/desfiinţare eliberate în luna Iulie 2016
     02.08.2016

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției contractuale de REFERENT (Căminul Cultural)
     29.07.2016

     Tabel nominal – Certificatele de urbanism eliberate în luna Iunie 2016
     05.07.2016

     Tabel nominal – Certificatele de urbanism eliberate în luna Mai 2016
     10.06.2016

     Tabel nominal – Autorizaţiile de construire/desfiinţare eliberate în luna Mai 2016
     10.06.2016

     Oferta de vanzare teren – Stoica Violeta, Stoica Ioan, Stoica Gheorghe
     08.06.2016

     Tabel nominal – Certificatele de urbanism eliberate în luna Aprilie 2016
     04.05.2016

     Tabel nominal – Autorizaţiile de construire/desfiinţare eliberate în luna Aprilie 2016
     04.05.2016

     Dispoziţia Nr.33/25.04.2016
     privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
     25.04.2016

     Tabel nominal – Certificatele de urbanism eliberate în luna Martie 2016
     04.04.2016

     Tabel nominal – Autorizaţiile de construire/desfiinţare eliberate în luna Martie 2016
     04.04.2016

     Publicaţie de căsătorie – Neagoe Ioan şi Gavrilă Petruţa
     01.03.2016

     Publicaţie de căsătorie – Mogoş Nicolae-Daniel şi Arnăut Bianca-Andreea
     24.02.2016

     Oferta de vanzare teren – Grigore Constantin si Grigore Ancuta-Ionela.
     28.01.2016

     Proiect buget local pentru anul 2016.
     12.01.2016

     Anunț – Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, referent de specialitate, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului urbanism.
     27.08.2015

     Anunț – Concurs pentru postul de sofer
     24.08.2015

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției contractuale de MUNCITOR CALIFICAT IV
     16.02.2015

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției contractuale de ȘOFER microbuz școlar
     22.01.2015

     Anunț – Concurs de ocupare a funcției contractuale de ȘEF SERVICIU GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
     17.12.2014

     Tabel nominal – Certificate de urbanism eliberate în luna Noiembrie 2014
     03.12.2014

     Tabel nominal – Certificate de urbanism eliberate în luna Octombrie 2014
     06.11.2014

     Situația autorizațiilor de construcție eliberate în luna Octombrie 2014
     06.11.2014

     Dispozitie privind locurile pentru afisaj electoral
     24.09.2014

     Rapoarte de activitate Consilieri Locali – 2014
     18.08.2014

     Tabel nominal – Certificate de urbanism eliberate în luna Iulie 2014
     01.08.2014

     Situația autorizațiilor de construcție eliberate în luna Iulie 2014
     01.08.2014

     Raportul informarii si consultarii publicului cu privire la refacerea Planului Urbanistic General al comunei Sita Buzaului
     21.07.2014

     Anunt – Consultare PUZ
     18.07.2014

     Anunt – Intentie elaborare PUZ
     13.06.2014

     Anunt Refacere Plan Urbanistic General
     Consiliul Local al comunei Sita Buzaului anunta publicul interesat ca au fost incepute demersurile in vederea refacerii Planului Urbanistic General al comunei Sita Buzaului deoarece cel existent a expirat fiind prelungit pe o perioada de 2 ani.
     Persoanele interesate pot obtine informatii de la d-l Olaru Ioan – responsabil cu activitatea de urbanism din cadrul Primariei Sita Buzaului, eventualele observatii sau propuneri se vor trimite in scris pe adresa Sita Buzaului nr. 222, cod postal 527155 pana la data de 27.06.2014.
     02.06.2014

     Titlu executoriu Nr. 10 – Hermenean Ghe. Gheorghe
     20.09.2013

     Somaţie Nr. 10 – Hermenean Ghe. Gheorghe
     20.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 3 – Neagoe Nicolae
     20.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 3 – Neagoe Nicolae
     20.09.2013

     Somaţie Nr. 42 – Silea Nicolae Sebastian
     17.09.2013

     Somaţie Nr. 42 – Silea Nicolae Sebastian
     17.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 35 – Mitrofan Marcel
     17.09.2013

     Somaţie Nr. 35 – Mitrofan Marcel
     17.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 32 – D.Burlacu Nicolae
     17.09.2013

     Somaţie Nr. 32 – D.Burlacu Nicolae
     17.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 5 – Bularca Octavian
     17.09.2013

     Somaţie Nr. 5 – Bularca Octavian
     17.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 3 – Zeller Nicoleta Andreea
     17.09.2013

     Somaţie Nr. 3 – Zeller Nicoleta Andreea
     17.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 26 – Bran Loredana-Maria
     16.09.2013

     Somaţie Nr. 26 – Bran Loredana-Maria
     16.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 25 – Muntean Eugen
     16.09.2013

     Somaţie Nr.25 – Muntean Eugen
     16.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 21 – S.C. WOOD EMPIRE S.R.L.
     16.09.2013

     Somaţie Nr.21 – S.C. WOOD EMPIRE S.R.L.
     16.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 20 – S.C. VESPA CONSPROIECT S.R.L.
     16.09.2013

     Somaţie Nr.20 – S.C. VESPA CONSPROIECT S.R.L.
     16.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 15 – Defunct Silea Nicolae
     17.09.2013

     Somaţie Nr.15 – Defunct Silea Nicolae
     17.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 6 – S.C. RO-SILVLAD S.R.L.
     16.09.2013

     Somaţie Nr.6 – S.C. RO-SILVLAD S.R.L.
     16.09.2013

     Titlu executoriu Nr. 5 – S.C. TRANSID S.R.L.
     16.09.2013

     Somaţie Nr.5 – S.C. TRANSID S.R.L.
     16.09.2013


Print