Primarul Comunei Sita Buzăului

Stoica Nicolae
Stoica NicolaePrimar
Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Sita Buzaului este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers.
Mulţumesc tuturor celor din Sita Buzaului pentru interesul pe care îl manifestă faţă de toate evenimentele, noutăţile şi activităţile de interes public.
În această direcţie doresc să susţin implicarea nemijlocită a acestora pentru ca Sita, centru economic, istoric şi religios să continue să se dezvolte, păstrând totodată tradiţia şi valorile care l-au consacrat.
Cu respect!

Principii prioritare ale comunei Sita Buzăului

Principii prioritare ale comunei Sita Buzăului

Dezvoltare economica
  • Creare locuri de munca
  • Programe de formare profesionale

Atribuțiile primarului

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună.

participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.

Mesajul Primarului

Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Sita Buzaului este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers.
Mulţumesc tuturor celor din Sita Buzaului pentru interesul pe care îl manifestă faţă de toate evenimentele, noutăţile şi activităţile de interes public.
În această direcţie doresc să susţin implicarea nemijlocită a acestora pentru ca Sita, centru economic, istoric şi religios să continue să se dezvolte, păstrând totodată tradiţia şi valorile care l-au consacrat.
Cu respect!
Stoica Nicolae
Primar
Comuna Sita Buzaului 
 

Comuna Sita Buzaului 
Loc. Sita Buzăului, Nr. 222, Cod Poştal 527155
Judetul Covasna
Telefon: 0725.332.233
e-mail: sitabuzaului@yahoo.com