Viceprimarul Comunei Sita Buzaului

Bularca Radu - Lucian
Bularca Radu - LucianViceprimar

Prioritățile administrației

Dezvoltare economica
  • Creare locuri de munca
  • Programe de formare profesionale

Atribuțiile viceprimarului

Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produsele alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate

Asigura întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normala a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii

Participa la elaborarea măsurilor de prevenire și limitare a urmărilor produse de calamități, catastrofe, incendii, epidemii sau epigzotii, împreună cu organele de specialitate ale statului și asigura executarea măsurilor stabilite în planurile de protecție și intervenție pe tipuri de dezastre

Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii

Raspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei

Răspund de iluminatul public din comuna, aduce la cunostina domnului primar și semnalează deficientele acestuia